service@limpid-translations.com
 
072-2124401

RACHMINOV DIAMONDS 1891

רחמינוב יהלומים 1891 הינה אחת מחברות היהלומים הגדולות בישראל. הרחבת הפעילות העסקית של החברה בסין הצריכה תרגום מקצועי של אתר האינטרנט לסינית. תרגום האתר לסינית נעשה על ידי מתורגמנים בעלי ידע בתחום היהלומים.

קישור לאתר:

http://cn.fancycolor.com/