service@limpid-translations.com
 
072-2124401

CLOUDENTS

מנור מדיקל סנטר – רשת חברתית לסטודנטים

Cloudents הינה רשת חברתית לקהל הסטודנטים המשמשת כבנק אקדמי במחשוב ענן. הרשת החברתית בחרה ב’לימפיד’ כשותפה אמינה לתרגום תכני האתר לסינית והתאמת המערכת למשתמשים ברשת האינטרנט הסינית, כמו גם בקרת איכות לתפקוד האתר בסינית. שיתוף הפעולה מצריך תרגומים שוטפים של תכני האתר וזמינות גבוהה של המתורגמנים לעבודה עם צוות האתר.

קישור לאתר:

https://www.cloudents.com