service@limpid-translations.com
 
072-2124401

מפות שנגחאי

מפה אינטרקטיבית של שנגחאי הכוללת תצוגת אזורים, מלונות ותחנות הרכבת התחתית
מפה תלת-ממדית של שנגחאי – הדמיה ממוחשבת של מרכז העיר