service@limpid-translations.com
 
072-2124401

הסיום ההיסטורי של מדיניות הילד האחד בסין – השלכות כלכליות

מפלגת השלטון בסין הודיעה בסוף חודש אוקטובר, כי היא מבטלת את מדיניות הילד האחד, כ-35 שנה לאחר החלתה. החל מחודש מרץ 2016 יורשו כל הזוגות במדינה להוליד שני ילדים – החלטה שממנה יושפעו 90 מיליון זוגות במדינה.

מדוע החליטה הממשלה הסינית על ביטול מדיניות הילד היחיד דווקא עכשיו? על מנת לעודד צמיחה ולצאת מההאטה הכלכלית. כפי שצפו כלכלנים מלכתחילה, סין מוצאת את עצמה עם אוכלוסייה מזדקנת כשמספר האנשים העובדים התומך בה קטן יותר.

האו”ם מעריך כי עד 2050 יהיו בסין כ–440 מיליון בני אדם מעל גיל 60. השינוי בא בהדרגה לאחר שלפני שנתיים רופפה הממשלה את ההגבלות על מדיניות הילודה והתירה לזוגות שבהם אחד מבני הזוג הוא ילד יחד להוליד שני ילדים.