service@limpid-translations.com
 
072-2124401

חיפוש ברשת הסינית

הדגמה כיצד ניתן להשתמש בכלי התרגום האוטומטי של גוגל לחיפוש מידע בשפה הסינית, ברשת האינטרנט בסין. כלי זה מאפשר לדוגמה לאתר יצרנים מקומיים בסין שאינם רשומים באינדקסים באנגלית, מאפשר להשוות מחירים עם ספקים סינים ואף לבצע בדיקת נאותות עסקית (Due Diligence) לפני התקשרות.