service@limpid-translations.com
 
072-2124401

המכון הישראלי ליצוא השיק את חשבון הוויצ’אט הרשמי שלו

מקדמים את הייצוא הישראלי בסין, עכשיו גם בוויצ’אט

המכון הישראלי ליצוא השיק בחודש שעבר את חשבון הוויצ’אט הרשמי שלו בסינית, באמצעותו יופצו חדשות ומאמרים העוסקים בחדשנות הישראלית, ארועים עסקיים משותפים לישראל וסין, תערוכות בהן ישתתפו יצואנים ישראלים ועוד.

באמצעות סריקת קוד ה-QR אשר יופץ בכל החוברות, הקטלוגים ויופיע על גבי הביתנים הרשמיים של ישראל בתערוכות בסין, יוכלו אנשי עסקים ומשתתפים בתערוכות לעקוב אחרי פרסומי המכון, להתענין ולתקשר באופן ישיר באמצעות הצ’אט של הוויצ’אט.

השקת חשבון הוויצ’אט הינה המשך למאמצים של המכון הישראלי ליצוא לקידום הייצוא הישראלי בסין באמצעים שונים. פתיחת חשבון וניהולו עבור המכון יעשה על ידי צוות השיווק של ‘לימפיד’ בשנגחאי.